Martine Van Huffel

Martine Van Huffel is een gediplomeerd herboriste, die kennis van kruiden verwierf zowel door binnen­ als buitenlandse opleidingen en vorming maar ook door het leiden van een eigen herboristen praktijk.Zij geeft sedert meerdere jaren haar kennis door als docente kruidenkennis, volksgenees-kunde en kruidentherapie aan verschillende vormingsinstituten en praktijkgerichte opleidingen en voordrachten.Zij leidt ook herboristerie De Eyneakker, waar aan kleine of middelgrote groepen cursisten tijdens één­ of meerdaagse sessies vorming verstrekt wordt over de toepassing van kruiden met een heilzame werking voor mensen en dieren.Haar passie voor paarden weet zij over te brengen op de deelnemers, die ook in contact komen met de trekpaarden in De Eyneakker, eertijds door haar met haar echtgenoot en kinderen opgericht als één der eerste centra in Vlaanderen voor de toepassing van kruidengeneeskunde voor paarden en huisdieren. De verzorging van paarden op natuurlijke basis, kan immers oplossingen en perspectieven bieden.